Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu pre Prijímateľov k predkladaniu žiadostí o platbu

29.01.2013 20:55

Oznamujeme prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že od 28. januára 2013 nadobudla účinnosť Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 3/2010 v rámci operačného programu Vzdelávanie. Aktualizácia sa týka práva prijímateľa podávať žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby aj viackrát za dva kalendárne mesiace. Podrobné informácie sú uvedené v nasledujúcom dokumente.

Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu pre Prijímateľov k predkladaniu žiadostí o platbu

Zdroj: www.asfeu.sk