Aktualizácia kontaktov REPIS

06.09.2012 22:47

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo kontaktné údaje na jednotlivé Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská na Slovensku.

Aktualizované kontaktné údaje môžete nájsť tu.