Aktualizácia kontaktov REPIS

25.01.2013 21:07

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo kontaktné údaje na jednotlivé Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská na Slovensku.

Aktualizované kontaktné údaje môžete nájsť tu.