Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie

13.02.2013 17:43

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej prepubliky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo aktuálizáciu Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku - verzia 7.0, platnú od 11. 02. 2013, účinnú dňa 12. 02. 2013.

Príručku môžete nájsť tu.