Aktualizovaný stav implementácie ŠF a prehľad výziev k 31.07.2012

23.08.2012 08:25

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán aktualizovalo Stav implementácie štrukturálnych fondov podľa operačných programov, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 a Prehľad vyhlásených výziev k 31. 07. 2012.

Dokumenty môžete nájsť tu.