Aktualizovaný stav implementácie ŠF a prehľad výziev k 31. 08. 2012

24.09.2012 23:28

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán aktualizovalo Stav implementácie štrukturálnych fondov podľa operačných programov, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 a Prehľad vyhlásených výziev k 31. 08. 2012.

Dokumenty môžete nájsť tu.