Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.01.2013

14.02.2013 16:04

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 01. 2013 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 novely zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie.

Aktuálny zoznam prijímateľov z OPŽP ku dňu 31.01.2013