Európska komisia schválila revíziu Operačného programu Informatizácia spoločnosti, verziu 4.0

26.09.2012 23:25

Rozhodnutím Európskej komisie CCI 2007SK161PO001 zo dňa 12. 9. 2012 bola schválená revízia Operačného programu Informatizácia spoločnosti, verzia 4.0. Zmeny sa týkajú najmä realokácie finančných prostriedkov do OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Revízia Operačného programu Informatizácia spoločnosti, verzia 4.0

 

Zdroj: www.opis.gov.sk