Hodnotiaca správa k implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 schválená

07.04.2016 22:03

Dňa 17.03.2016 bola na 11. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie schválená Hodnotiaca správa k implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015. Schválené znenie hodnotiacej správy si viete prečítať TU. Hodnotiaca správa k  implementáciibude doplnená ďalšou hodnotiacou správou od nezávislých expertov centrály Iniciatívy pre otvorené vládnutie v priebehu septembra 2016.

Hlavnými bodmi zasadnutia boli:
1. Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 - aktuálny stav.
2. Schválenie hodnotiacej správy akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku za rok 2015.
3. Vyhodnotenie pripomienok verejnosti k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Zápis zo zasadnutia spolu s prijatými uzneseniami si môžete prečítať tu.