Informačné semináre k výzve s kódom KaHR-111SP-1201

08.01.2013 21:41
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast si dovoľuje informovať, že Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) organizuje bezplatné informačné semináre k výzve s kódom KaHR-111SP-1201.

Semináre sa uskutočnia od 28.1.2013 do 4.2.2013 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Bratislave. 

Bližšie informácie o seminároch môžete nájsť tu.