Konferencia „Hodnotenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na Slovensku: skúsenosti a trendy“

28.11.2012 23:37

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán v spolupráci so Slovenskou evaluačnou spoločnosťou organizuje konferenciu:

Hodnotenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na Slovensku: skúsenosti a trendy

Konferencia je zameraná na hodnotenie dopadov, ex-ante hodnotenie, realizáciu hodnotení a na hodnotenia marginalizovaných rómskych komunít.

Termín konania: 5. 12. 2012

Miesto konania: Sheraton Bratislava Hotel, Pribinova 12, 811 09 Bratislava

Na konferenciu je možné prihlásiť sa vyplnením a zaslaním návratky na adresu stefan.mager@mindop.sk najneskôr do 2. 12. 2012. Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov konferencie, účastníci konferencie budú vybraní na základe poradia odoslania návratky a oblasti pôsobenia. Podrobný program konferencie je súčasťou návratky.

Návratka

Konferencia je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.