Ministerstvo udelilo ceny za vynikajúce pracovné výsledky

25.10.2012 15:37

Pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sa 23. októbra 2012 konalo slávnostné odovzdávanie rezortných ocenení za rozvoj  dopravy, poštových služieb, výstavby a stavebníctva, cestového ruchu a regionálneho rozvoja.

Celkove bolo udelených 45 ocenení. Z nich 11 bolo odovzdaných ako Pocta ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 22 ako Titul ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zaslúžilý zamestnanec  a 11 ako Uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja za zásluhy o rozvoj rezortu.

Ocenenia sú, ako zdôraznil štátny tajomník tohto ministerstva, Andrej Holák symbolickým poďakovaním za dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov v rámci rezortu. Z jeho rúk si spolu s ostatnými prítomnými prevzali ocenenia aj nasledovní zástupcovia Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

Ing. Darina Paveleková získala ocenenie Pocta ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

Ing. Stanislav Dreisig a Ing. Miroslav Boldiš získali ocenenie Titul ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zaslúžilý zamestnanec 

Mgr. Zuzana Lešníková a Ing. Štefan Koós získali ocenenie Uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja za zásluhy o rozvoj rezort

 Veľmi pekným doplnkom slávnostnej atmosféry bolo vystúpenie Detského folklórného súboru Kremienok z Bratislavy,  v ktorom tancujú deti vo veku od 5 do 16 rokov pod vedením manželov Baginovcov. V ich milom vystúpení sa striedali tanečné a spevácke čísla s veselými hrami, prekáračkami a inými scénkami zo života detí na vidieku v minulosti.