MPSVR SR ako Riadiaci orgán vydáva upozornenie pre prijímateľov k určovaniu predpokladanej hodnoty zákazky

01.10.2012 18:22

 

UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV

K ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA                                                                                                          

Upozornenie nájdete tu.