Otváracia konferencia grantov EHP a Nórska 2009 - 2014

19.11.2012 19:05

Dňa 6. novembra 2012 sa v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave uskutočnila otváracia konferencia, grantov EHP a Nórska v programovom období 2009 – 2014.  Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 200 hostí, ktorí boli oboznámení s možnosťami čerpania finančných prostriedkov  v programoch podporovaných z týchto grantov.

Počas konferencie boli uzavreté štyri programové dohody k programom zameraných na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, zelené inovácie v priemysle, sociálnu inklúziu a tiež na predchádzanie domácemu a rodovo podmienenému násiliu. Tieto štyri dohody prinášajú na Slovensko viac ako 35 miliónov eur, ktoré budú môcť byť použité na financovanie projektov v týchto programových oblastiach. Dohody boli podpísané vedúcim Úradu vlády SR Igorom Federičom a za prispievateľské štáty, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, Andersom Erdalom, predsedom Výboru pre finančný mechanizmus.
 
Konferencia bola otvorená aj pre verejnosť a vzbudila mimoriadne vysoký záujem. Vzhľadom ku kapacitným možnostiam konferencie nebolo možné umožniť účasť všetkým záujemcom.  Úrad vlády však informoval účastníkov, že v blízkej budúcnosti budú organizované osobitné otváracie konferencie k jednotlivým programom, pričom verejnosť sa opätovne bude môcť prihlásiť prostredníctvom webových stránok www.eeagrants.skwww.norwaygrants.sk.
 
Najbližšia konferencia pod názvom „Počúvame volania o pomoc“, venovaná programu domáceho a rodovo podmieneného násilia sa uskutoční 26. novembra 2012 v priestoroch hotela Bôrik.