Oznam o schválení Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2011

17.10.2012 17:16

 

Európska komisia prostredníctvom svojho IT systému SFC2007 informovala Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program o schválení Výročnej správy o vykonávaní Regionálneho operačného programu 2007-2013 za rok 2011. Kompletný schválený dokument vrátane príloh je zverejnený na webovej stránke https://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/.
 
Zdroj:  www.ropka.sk