Oznam o uverejnení Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 -2013, verzia 4.9

22.01.2013 21:25

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje prijímateľom, že dňa 22. 1. 2013 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ uverejnený dokument Príručka pre prijímateľa v rámci ROP 2007 -2013, verzia 4.9.

Zdroj: www.ropka.sk