Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 4.8, Príručky pre žiadateľa v rámci ROP 2007 – 20013 verzia 4.8 a Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 -2013 verzia 4.8

30.12.2012 16:15

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 21. 12. 2012 boli v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ uverejnené dokumenty: Programový manuál ROP 2007 – 2013 verzia 4.8, Príručka pre žiadateľa v rámci ROP 2007 – 2013, verzia 4.8, Príručka pre prijímateľa v rámci ROP 2007 -2013, verzia 4.8.