Oznam o uverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

30.12.2012 16:10

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 21. 12. 2012 bola v sekcii „Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ uverejnená: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku + prílohy (vzor platný od 21. 12. 2012).