Oznam RO pre ROP k najčastejším porušeniam zákona o verejnom obstarávaní

02.10.2012 23:17
RO pre ROP uverejnil dokument, ktorý informuje žiadateľov/prijímateľov o najčastejších porušeniach zákona o verejnom obstarávaní zistených Úradom pre verejné obstarávanie pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním a identifikované aj RO pre ROP v období od roku 2007 do 31. 08. 2012.