Pozvánka na výročnú konferenciu "OPŽP a výsledky jeho realizácie v roku 2012"

07.12.2012 13:17

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie organizuje výročnú konferenciu „Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2012“, zameranú na prezentáciu stavu implementácie OP ŽP a jeho výsledkov prostredníctvom príkladov zrealizovaných projektov v oblastiach podpory environmentálnej infraštruktúry a zlepšovania stavu životného prostredia na Slovensku.

Dátum konania: 19. december 2012 od 9.00 hod.

Miesto konania: Hotel Lux, Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica 

Prihlásiť sa na konferenciu môžete zaslaním záväznej prihlášky na emailovú adresu info@nebotra.com najneskôr do 14.12.2012. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 0948 204 203.

Kapacita priestorov je obmedzená, z toho dôvodu budú uprednostnení uchádzači, ktorí sa zaregistrujú skôr. 

Pozvánka a program konferencie