Prehľad udalostí v 22. týždni v Trenčianskom kraji

27.05.2014 14:20

Pondelok 26. mája

  • V kongresovej sále TSK sa o o 13,00 h začne IV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, presný program  je uvedený samostatne na webovej stránke TSK.
  • Už dvadsiaty druhý raz odovzdajú v Trenčianskych Tepliciach Cenu Karla Čapka ako spomienku na bratov Čapkovcov, tentoraz hercovi Milanovi Lasicovi a za českú stranu hercovi a režisérovi Ondřejovi Kepkovi. Po prvý raz bude udelená Cena Karla Čapka in memoriam, a to hercovi Júliusovi Satinskému. Oceňovanie sa uskutoční o 14,30 h v kine Prameň, o 14,00 h mu bude predchádzať pietny akt kladenia vencov k pamätnej tabuli rodiny Čapkovcov na priečelí hotela Pax.  
  • V Detskom mestečku Zlatovce sa o 9,00 h uskutoční krajské kolo projektu SuperTrieda pre školy z Trenčína a okolia. Školy budú bojovať o postup do celoštátneho finále v Bratislave. Školské triedy detí vystúpia v jednotlivých kategóriách so svojimi vlastnými hudobno-dramatickými dielami. Porota pozostáva z pedagógov, hercov, hudobníkov a spisovateľov. Projekt SuperTrieda sa ako jediný zo Slovenska dostal do európskeho výberu „Good Practice Model of European Educational Network“ a stal sa modelovým projektom pre vyučovanie umeleckej výchovy, zviditeľňovaný vo všetkých štátoch EU.

Utorok 27. mája

Streda 28. mája

  • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska a Hlbiny s.r.o. predstavia o 17,00 h v kongresovej sále TSK publikáciu Rudolfa  Dobiáša Triedni nepriatelia IV. Okrem autora sa účastníkom prihovoria ďalší hostia – Gabriela Smolíková, František Mikloško a akademický maliar Miroslav Cipár.
  • Nielen o láske je názov podujatia, ktoré sa začne v RKC Prievidza o 18,00 h. Chýbať nebude spev, hra na gitare ani poetické slovo.

Štvrtok 29. mája

  • V zasadacej miestnosti Penziónu na Sihoti sa uskutoční dvojdňové pracovné stretnutie vedúcich odborov dopravy všetkých samosprávnych krajov na Slovensku. Témami rokovania bude Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, návrhy na úpravy znenia, ďalej infraštruktúra a dopravná obslužnosť jednotlivých území, integrovaný dopravný systém, oslobodenie prímestskej autobusovej dopravy od platenia mýtnych poplatkov, prerozdelenie dane z motorových vozidiel a iné.

Piatok 30. mája

  • Pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku sa v Posádkovom klube Trenčín o 9,00 h  začne 41. Konferencia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov. Organizuje ju Sekcia sociálnych sestier a pracovníkov Slovenskej spoločnosti sestier – organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti v spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Trenčíne, Zdravotnou službou Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR a Fakultou zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Sobota 31. mája

  • Obecný úrad v Trenčianskom Jastrabí v spolupráci s TSK organizuje 8. ročník výstupu na Inovec Jastrabská 25-ka. Štart bude za každého počasia od 8,30 h do 10,00 h pri Obecnom úrade v Trenčianskom Jastrabí. Cieľ je na Inoveckej chate, kde všetkých čaká dobrá zábava až do neskorého večera. Pre deti budú pripravené hry a odmeny, pre všetkých kotlíkový guláš. Štartovné: 2 €.
  • Obec Miezgovce, Mikroregión Uhrovská dolina v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne organizujú pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci Miezgovce a 8. Kultúrne slávnosti mikroregiónu Uhrovská dolina.  V turnaji v minifutbale sa najskôr  o 13,00 h stretnú družstvá zo SR i ČR. Slávnostný program sa začne o 16,00 h príhovormi, bohatý kultúrny program pod názvom Takto si tu žijeme vyvrcholí o 21,30 h ohňostrojom, po ktorom sa začne tanečná zábava v sále kultúrneho domu. Počas dňa budú pre najmenších pripravené atrakcie k MDD.