Rezervačný systém na konzultácie k aktuálnym výzvam v rámci OPV je spustený

04.01.2013 16:10

Záujemcovia o konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výziev z operačného programu Vzdelávanie si môžu rezervovať termín. Zamestnanci ASFEU v Bratislave budú potenciálnym žiadateľom o NFP poskytovať konzultácie týkajúce sa formálnej kontroly žiadostí o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výziev.

Žiadatelia si budú môcť vybrať z ôsmich termínov konzultácií za deň, ktoré sa uskutočnia od 8.00 do 15.00 h. Termín jednej konzultácie je stanovený na 1,5 h.

Termíny konzultácií v rámci aktuálnych výziev:

K výzve s kódom OPV-2012/1.2/06-SORO vždy v utorok a vo štvrtok od 8.1.2013 do 24.1.2013.

K výzve s kódom OPV-2012/3.1/04-SORO vždy v pondelok a v stredu od 9.1.2013 do 30.1.2013.

K výzve s kódom OPV-2012/1.1/08- SORO vždy v stredu a v piatok od 16.1.2013 do 13.2.2013.

Rezervačný systém