Strategické hodnotenie OP KaHR

22.02.2013 17:51
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 20. 2. 2013 Strategické hodnotenie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

Bližšie informácie môžete nájsť tu