Usmernenie MPRV SR č. 1492/2016-640

30.03.2016 21:19

k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády č. 122/2016 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)