Usmernenie pre prijímateľa k realizácií opatrení v oblasti informovania a publicity

18.09.2012 18:59

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo na svojej stránke Usmernenie pre prijímateľa k realizácií opatrení v oblasti informovania a publicity, verzia 1.4 účinné od 17. 09. 2012.

Usmernenie môžete nájsť tu.

Zdroj: www.nsrr.sk