Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.6a

13.12.2012 20:20

Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernenie N5/2008 aktualizácia č.6a a Príloha č.3

 

Usmernením sa dopĺňa znenie aktualizácie č.6. Usmernenie N5/2008 konsolidované znenie a Prílohy