Výročná správa o vykonávaní operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2011

29.10.2012 17:49

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svoje stránke "Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2011".

Výročnú správu môžete stiahnuť tu.

Zdroj: www.nsrr.sk