Vítajte na pracovnom portáli Regionálnych rozvojových agentúr zaradených do IS RRA. Portál je doplnkom k oficiálnej stránke ISRRA a vytvára operatívnu  komunikačnú platformu pre výmenu odborných skúseností agentúr, koordináciu aktivít a propagáciu činnosti a výsledkov agentúr. Pre verejnosť ponúka aktuálne informácie z oblasti regionálneho rozvoja a čerpania fondov EÚ. Nájdete tu aj kalendár podujatí, informácie z jednotlivých regiónov, dôležité dokumenty z oblasti regionálneho rozvoja a ponúka tiež možnosť diskusie na aktuálne témy.

Aktuálne výzvy

Výzva č. 10/2016 - mimoriadna - P 2.3

08.04.2016 19:52
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o...

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016

08.04.2016 19:47
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") oznamuje žiadateľom, ktorí...

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

07.04.2016 21:55
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy...

Viac sa dočítate v sekcii AKTUÁLNE VÝZVY

Správy

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu Solaris 2016 v Nitre

11.04.2016 22:23
4. ročník medzinárodnej výstavy pre solárnu techniku a fotovoltiku Termín...

Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

11.04.2016 22:22
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre...

Ďalšie kolá Zelenej domácnostiam budú už rozdelené podľa regiónov

11.04.2016 22:21
Ďalšie kolá projektu Zelená domácnostiam budú vyhlasované osobitne pre...

Viac sa dočítate v sekcii SPRÁVY

URČITE VÁS ZAUJME