Dokumenty súvisiace so vznikom a fungovanim IS RRA
Uznesenie Vlády SR č.970/1999
Uzensenie Vlády SR č. 738/2000
     Vytvorenie integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
Zákon 539/2008. Z.z o podpore regionálneho rozvoja

Správa o úrovni miestneho rozvoja za účelom hodnotenia efektívnosti ISRRA v slovenskej republike

Pracovné stretnutie zástupcom MDVRR SR a RRA zaradených do IS RRA , Banská Bystrica 29.5.2013

 

Diskusná téma: Vznik a fungovanie ISRRA

Dokumenty.

RRAT Lipany, KOPČÍK Michal | 28.02.2013

Ervin, tie dokumenty sa nedajú stiahnuť.

Re:Dokumenty.

RRA Moldava | 12.03.2013

aktívna je ikonka PDF , mne vo firefoxe to ide bez problémov

Pridať nový príspevok