PRACOVNÉ SKUPINY

Na základe uznesenia zo zasadnutia Rady zástupcov IS RRA zo dňa 12.9.2013 sa vytvárajú tematicky orientované pracovné skupiny. Tieto budú mať v prvej fáze za úlohu pripravovať návrhy aktivít v rámci konkrétnej témy a predkladať ich Rade na prerokovanie. Členom pracovnej skupiny sa môže stať zástupca každej RRA ktorá je v príslušnom roku zaradená do IS RRA. 

Fill out my online form.
HTML Forms powered by Wufoo