Marketing

František Jedinák, koordinátor pracovnej skupiny.

Zoznam členov pracovnej skupiny

František Jedinák
ARR SEVER                                                                     
Michal KOPČÍK
RRA TORYSA
Ján Pavlík
RRA Liptov
Janka Mikušáková,Ing.
RRA Dolný Turiec Necpaly
Erika Okániková
RRA Skalica
Alexander Tóth
Regionálna rozvojová agentúra Dolný Zemplín

 

Diskusná téma: Marketing

k mojim návrhom pre markenting

isrra@irkos.sk | 19.10.2012

Vážené kolegyne, kolegovia,

27. 9. som poskytol el. poštou všetkým členom pracovnej skupiny pre marketing svoje návrhy, aby som uľahčil rozbeh diskusie, k tomu, čo by sme mohli urobiť pre zviditeľnenie IS RRA, zatiaľ som nedostal, žiadnu odozvu.

Sám nechcem robiť žiadne závery, ale vzhľadom na našu dobrovoľne prijatú si úlohu myslím, že by sme nemali túto problematiku dlhodobo naťahovať.

František J.

Re:k mojim návrhom pre markenting

Ervin | 22.10.2012

Ja osobne by som navrhoval v priebehu krátkej doby spracovať materiál - leták skladačka 2x3 formát A4 na propagáciu celkových výsledkov ktoré agentúry dosiahli od roku 2000.

Re:k mojim návrhom pre markenting

isrra@irkos.sk | 18.03.2013

Aj keď nepatrím do tejto pr. skupiny, využívam to, že je aj pre mňa prístupná a navrhujem, aby sme v rámci marketingu vytypovali médium, kde by sme zriadili rubriku (rozvoj regiónov) a pravidelne tam písali. Ako príklad si viem predstaviť vybavenie rubriky v Obecných novinách (ZMOS), kde by sme dokázali každý týždeň napísať jednu A4 o aktivite niektorého z členov ISRRA. Iné médium ma napadá EUROKOMPAS alebo napríklad niektoré regionálne týždenníky. Nevylučujem ani naše vlastné alektronické periodikum (štvrťročník), kde by každý kraj napísal raz za kvartál to, čo považuje z hľadiska RR za prospešné a čo by pomohlo ISRRA.

Stano Dreisig

Re:Re:k mojim návrhom pre markenting

RRA Moldava | 19.03.2013

Je to dobrý nápad a v podstate aj nevyhnuteľnosť... Skúsme si najprv otestovať, či naozaj dokážeme vyprodukovať zmysluplné príspevky v dostatočnej kvalite a objeme a to tak, že budeme zatiaľ tieto uverejňovať hoci aj na tejto web stránke - je nato sekcia INFO Z REGIÓNOV. Technicky by som to zatiaľ riešil tak, že ak má niekto nejaký príspevok ,tak by sa to zaslalo na moju adresu ( rra@rramoldava.sk) a ja to tam zavesím.

Pridať nový príspevok