Marketing

František Jedinák, koordinátor pracovnej skupiny.

Zoznam členov pracovnej skupiny

František Jedinák
ARR SEVER                                                                     
Michal KOPČÍK
RRA TORYSA
Ján Pavlík
RRA Liptov
Janka Mikušáková,Ing.
RRA Dolný Turiec Necpaly
Erika Okániková
RRA Skalica
Alexander Tóth
Regionálna rozvojová agentúra Dolný Zemplín

 

Diskusná téma: Marketing

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Albertfab | 07.06.2018

The prostate is a vital a part of a male's reproductive system. It secretes fluids that help the transportation and activation of sperm. The men's prostate is situated just while watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always really really irritating and inconvenient for your patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate health conditions are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, also known as prostatitis, is among the most common prostate-related problem in men younger than 55 years old. Infections with the prostate gland are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of most varieties of prostate infection. It is a result of bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients may experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis can be a condition of a particular defect in the gland along with the persistence presence of bacteria inside urinary tract. It can be a result of trauma towards the urinary tract or by infections via the rest from the body. A patient can experience testicular pain, small of the back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal in the prostate defect followed by the use antibiotics and NSAIDs to deal with the soreness.

Non-bacterial prostatitis makes up about approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not even to ascertain the sources of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other believe intensive exercise and high lifting may cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper diet is important. These are some in the things you can do and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for health and wellness and will also also maintain the urinary track clean.

2. Some studies suggest that a couple of ejaculations per week will help to prevent cancer of the prostate.

3. Eat pork sparingly. It has been shown that consuming more than four meals of beef every week will increase the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most important measure to look at to ensure a normal prostate would be to choose regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you should opt for prostate examination one or more times 12 months.

k mojim návrhom pre markenting

isrra@irkos.sk | 19.10.2012

Vážené kolegyne, kolegovia,

27. 9. som poskytol el. poštou všetkým členom pracovnej skupiny pre marketing svoje návrhy, aby som uľahčil rozbeh diskusie, k tomu, čo by sme mohli urobiť pre zviditeľnenie IS RRA, zatiaľ som nedostal, žiadnu odozvu.

Sám nechcem robiť žiadne závery, ale vzhľadom na našu dobrovoľne prijatú si úlohu myslím, že by sme nemali túto problematiku dlhodobo naťahovať.

František J.

Re:k mojim návrhom pre markenting

Ervin | 22.10.2012

Ja osobne by som navrhoval v priebehu krátkej doby spracovať materiál - leták skladačka 2x3 formát A4 na propagáciu celkových výsledkov ktoré agentúry dosiahli od roku 2000.

Re:k mojim návrhom pre markenting

isrra@irkos.sk | 18.03.2013

Aj keď nepatrím do tejto pr. skupiny, využívam to, že je aj pre mňa prístupná a navrhujem, aby sme v rámci marketingu vytypovali médium, kde by sme zriadili rubriku (rozvoj regiónov) a pravidelne tam písali. Ako príklad si viem predstaviť vybavenie rubriky v Obecných novinách (ZMOS), kde by sme dokázali každý týždeň napísať jednu A4 o aktivite niektorého z členov ISRRA. Iné médium ma napadá EUROKOMPAS alebo napríklad niektoré regionálne týždenníky. Nevylučujem ani naše vlastné alektronické periodikum (štvrťročník), kde by každý kraj napísal raz za kvartál to, čo považuje z hľadiska RR za prospešné a čo by pomohlo ISRRA.

Stano Dreisig

Re:Re:k mojim návrhom pre markenting

RRA Moldava | 19.03.2013

Je to dobrý nápad a v podstate aj nevyhnuteľnosť... Skúsme si najprv otestovať, či naozaj dokážeme vyprodukovať zmysluplné príspevky v dostatočnej kvalite a objeme a to tak, že budeme zatiaľ tieto uverejňovať hoci aj na tejto web stránke - je nato sekcia INFO Z REGIÓNOV. Technicky by som to zatiaľ riešil tak, že ak má niekto nejaký príspevok ,tak by sa to zaslalo na moju adresu ( rra@rramoldava.sk) a ja to tam zavesím.

Pridať nový príspevok