Aktuálne výzvy

Výzva č. 10/2016 - mimoriadna - P 2.3

08.04.2016 19:52
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o...

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016

08.04.2016 19:47
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") oznamuje žiadateľom, ktorí...

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

07.04.2016 21:55
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy...

URBACT III IMPLEMENTAČNÉ SIETE

06.04.2016 23:03
 Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu implementačných sietí...

Výzva č. 9/2016 - Program 5

05.04.2016 23:29
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o...

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017

04.04.2016 21:31
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vyzýva všetkých žiadateľov...

Oznam o zverejnení 10., 11. a 12. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zo zdrojov OP KŽP

22.03.2016 22:28
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán...

Public Call for Ideas

21.03.2016 19:40
Európa a jej ekonomický výkon ako aj tvorba pracovných miest závisí od...

Vyhlásenie súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša“

21.03.2016 19:38
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a...

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2016-2

16.03.2016 17:43
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>