Aktualizácia príručky pre prijímateľa OP Životné prostredie

20.08.2012 13:03
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnil Príručku pre prijímateľa verzia 2.4 platnú od 01.08.2012.

Bližšie informácie nájdete tu.