Aktualizácia Programového manuálu ver. 2.9

25.09.2012 23:25
RO pre OP ZaSI zverejňuje aktualizáciu Programového manuálu, verzia 2.9, platnú a účinnú od 14.09.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument nájdete tu