Dotazník CKO k príprave programového obdobia 2014 - 2020

28.02.2013 22:09
Dňa 28. februára 2013 Centrálny koordinačný orgán zverejnil Dotazník k príprave programového obdobia 2014 - 2020. Jeho cieľom  je zhromaždiť názory a príspevky verejnosti na aktuálne otázky týkajúce sa využívania fondov EÚ v programovom období 2014 - 2020. Výsledky verejnej konzultácie budú využité pri spracovaní Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020.

Dotazník môžete nájsť tu.

Termín na vyplnenie dotazníka je do 22. 3. 2013.