EK schválila dotácie na výstavbu vodovodov v mikroregióne Bodva

12.05.2014 17:32

Európska komisia schválila dotácie na projekt Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva.

Pôvodná správa >>