Informačné semináre

18.10.2012 20:11
K vyhláseniu 2. výzvy na predkladanie návrhov Malých projektov a 2. výzvy na predkladanie návrhov Spoločných projektov v Blokovom grante pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce sa uskutočnia informačné semináre
 
Organizátor: Blokový Grant pre MVO
 
Termín: 24.10.2012;  25.10.2012 a 30.10.2012
Cena: ZDARMA

 

Obsah seminára:

Predstavenie Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce formou prezentácie, predstavenie dokumentov zverejnených v rámci výziev, priestor pre otázky žiadateľov o NFP.

 

Na seminár sa môžete prihlásiť: