Liderka roka 2012

01.09.2012 18:42

Vidiecky parlament na Slovensku s partermi súťaže.

Vyhlasujú  11. ročník  súťaže Vidiecka žena roka  –„ Líderka  roka 2012“,

mimoriadne v  Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, vyhláseného  EU  aj kategóriu  žena – seniorka .

VÝZVA

PRIHLÁŠKA

Zdroj: VIPA SK