Oznam RO pre ROP k aktualizácii usmernenia č.1/2012

20.08.2012 13:10
RO pre ROP uverejnil aktualizovanú verziu Usmernenie č.1/2012. Dokumenty sú k dispozícii na webovej stránke https://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/
 
Zdroj: www.ropka.sk