Prehľad udalostí v 21. týždni v Trenčianskom kraji

20.05.2014 09:35

Utorok 20. mája

  • Celoštátnu putovnú výstavu s protidrogovým zameraním Prečo som na svete Rád/rada opakovane sprístupní Trenčianske osvetové stredisko v priestoroch budovy TSK. Potrvá do 29. mája.

Streda 21. mája

  • V priestoroch spoločnosti ZTS – ŠPECIÁL, a.s., Lieskovec 575/25 Dubnica nad Váhom (bývalý areál ZTS) sa o 10,00 h uskutoční za osobnej účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku slávnostné podpísanie „Memoranda o spolupráci“ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Strednou odbornou školou, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom a Zväzom automobilového priemyslu SR, Trenčianskou regionálnou komorou SOPK a 16-timi významnými zamestnávateľmi regiónu stredného Považia. Memorandum o spolupráci zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu s využitím vedomostí a skúseností všetkých účastníkov memoranda s cieľom prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
  • Na Úrade Trnavského samosprávneho kraja sa o 10,00 h uskutoční spoločné rokovanie zástupcov samosprávnych krajov, vrátane zástupcov TSK, k príprave Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a k príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS). O 15,00 h bude pokračovať rokovanie predsedov samosprávnych krajov s podpredsedom vlády SR Ľubomírom Vážnym a ministrom pôdohospodárstva Ľubomírom Jahnátkom na Úrade vlády SR.
  • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne o 11,00 h uskutoční prezentáciu knihy Zabudnuté slovenské rozprávky známej moderátorky a glosátorky Adely Banášovej. Počet miest je obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť.

Štvrtok 22. mája

Piatok 23. mája

  • V Kultúrnom dome v Plevníku – Drienovom sa o 13,30 h uskutoční 12. Ročník celoslovenskej literárnej súťaže Cena Dominika Tatarku. Podujatie organizuje Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a Považská knižnica v Považskej Bystrici.

Sobota 24. mája

  • Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 431/2013 Z.z. vyhlásil na tento deň voľby do Európskeho parlamentu. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov. Podrobnosti na: https://www.minv.sk/?volby-ep
  • Vo Veľkých Bierovciach sa pod záštitou ministra kultúry a s podporou TSK o 15,00 h začne XII. Slovenský festival seniorských folklórnych súborov.
  • V rámci Hudobného večera 2014 vystúpi na Trenčianskom hrade päť hudobných skupín: Devítka, Žamboši, Spod Budína, Gailard a Passage. Podujatie, ktoré sa začne o 16,00 h, zabezpečuje TSK, organizuje Trenčianske múzeum.