Prioritou vlády je využiť eurofondy na podporu hospodárskeho rastu

21.09.2012 21:42

 

Viac ako 70 % investícií na Slovensku pochádza z finančných prostriedkov Európskej únie. Vytvorenie najvhodnejších operačných programov a efektívne čerpanie týchto finančných prostriedkov bude hlavnou úlohou Rady vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020. Rada je zložená z členov vlády, predstaviteľov samospráv, sociálnych partnerov a zástupcov vzdelávacích a vedeckých inštitúcií a bude platformou medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou. Členovia Rady by sa mali stretávať raz za mesiac.

 

Predseda vlády SR Robert Fico pripomenul, že Slovenská republika stále dostáva z fondov Európskej únie viac, ako do nich vkladá. V aktuálnom programovom období (roky 2007-2013) bolo pre Slovensko v rámci eurofondov vyčlenených 11,3 miliardy eur, ktoré sú využívané najmä na výstavbu ciest, rekonštrukciu miest a obcí, vedu a výskum a podobne. V súčasnosti sa pripravuje nový rozpočet na roky 2014 až 2020 a je pravdepodobné, že Slovenská republika dostane na toto obdobie ešte vyšší objem peňazí z fondov EÚ. „Je našou povinnosťou sa na nový rozpočet dobre pripraviť,“  zdôraznil predseda vlády SR Robert Fico.

V minulosti boli špeciálne operačné programy, prostredníctvom ktorých boli eurofondy čerpané, vytvárané na základe dohody koaličných strán. Robert Fico dnes oznámil, že operačné programy na nastávajúce obdobie budú vytvárané v spolupráci s partnermi združenými práve v Rade vlády SR pre Partnerskú dohodu. Prioritou vlády SR je využiť finančné prostriedky z eurofondov na podporu hospodárskeho rastu. „V tomto duchu budeme pripravovať aj jednotlivé oblasti, do ktorých budú eurofondy investované. Pôjde predovšetkým o spoluprácu so samosprávami; jedna pätina peňazí bude určená na podporu sociálnej inklúzie a zamestnanosti. Ostatné operačné programy budú predmetom dohody,“ informoval premiér.

Pre Slovensko sú finančné prostriedky z fondov Európskej únie životne dôležité a prioritou je využiť ich na podporu hospodárskeho rastu. Okrem toho však Slovensko bojuje proti kráteniu peňazí určených na odstraňovanie regionálnych rozdielov. Premiér Robert Fico preto avizoval, že 5. októbra 2012 sa v Bratislave uskutoční Summit Priateľov kohézie, na ktorom sa zúčastní aj predseda Európskej komisie J. M. Barroso. „Musíme Európskej únii vysvetľovať, že odstraňovanie regionálnych rozdielov je najlepší nástroj na podporu hospodárskeho rastu,“ povedal.

Rada vlády na svojom zasadnutí schválila zloženie skupiny, ktorá bude na najvyššej úrovni vyjednávať s Bruselom. Na jej čele bude stáť podpredseda vlády a minister  zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.