Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.0

11.01.2013 17:30
Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.0, platnú od 12.12.2012. Dokument sa nachádza tu.