Výzva na predkladanie žiadostí o grant Európskeho fondu pre štátnych príslušníkov tretích krajín SK 2012 EIF

13.08.2012 12:30

Dňa 8. augusta 2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2012 EIF v súlade s ročným programom 2012 Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Viac informácií k výzve na:

https://www.minv.sk/?eif_vyzva

Uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o grant je 15. október 2012.

Výzva na predkladanie žiadostí o grant Európskeho fondu pre štátnych príslušníkov tretích krajín SK 2012 EIF