Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

20.08.2012 13:04
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) predložených v rámci Prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „PO 1 OPIS“).


Výzva

Príloha č.1 - Formulár životopisu

Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie

 

Zdroj: www.opis.gov.sk