Archív článkov

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu Solaris 2016 v Nitre

11.04.2016 22:23
4. ročník medzinárodnej výstavy pre solárnu techniku a fotovoltiku Termín konania: 14.04.2014 - 17.04.2016 Miesto konania: Agrokomplex Nitra Využite bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytujú špecialisti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, počas veľtrhu solárnej techniky a...

Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

11.04.2016 22:22
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP") predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom...

Ďalšie kolá Zelenej domácnostiam budú už rozdelené podľa regiónov

11.04.2016 22:21
Ďalšie kolá projektu Zelená domácnostiam budú vyhlasované osobitne pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a pre ostatné regióny. Najbližšie bude určené iba pre záujemcov o poukážky z mimobratislavských regiónov. O pripravovanom vyhlasovaní samostatných kôl informovala generálna riaditeľka...

Výzva č. 10/2016 - mimoriadna - P 2.3

08.04.2016 19:52
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre...

Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2016

08.04.2016 19:51
Návod na vypĺňanie formulárov Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2016

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016

08.04.2016 19:47
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") oznamuje žiadateľom, ktorí majú záujem o predloženie Jednotnej žiadosti na rok 2016, že všetky dôležité informácie pre podávanie žiadosti sú uvedené v Oznámení o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016. Odporúčame žiadateľom,...

Hodnotiaca správa k implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 schválená

07.04.2016 22:03
Dňa 17.03.2016 bola na 11. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie schválená Hodnotiaca správa k implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015. Schválené znenie hodnotiacej správy si viete prečítať TU. Hodnotiaca správa k  implementáciibude...

Bezplatný informačný seminár k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01

07.04.2016 22:00
SIEA pozýva podnikateľov na bezplatný informačný seminár k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 zameraný na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Termín a miesta konania seminára: 12. 4. 2016 o 10.00 h – Bratislava Hotel Echo, Prešovská 39, 821 08 Bratislava, konferenčná...

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

07.04.2016 21:55
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7...

URBACT III informačný leták

06.04.2016 23:05
Na portáli MDVRR SR uverejnený  súbor na stiahnutie: URBACT III informačný leták (pdf., 0,35MB)
Záznamy: 1 - 10 zo 1691
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>